Wat doen wij

Financiële hulpverlening

Financiële hulpverlening wordt gegeven in de vorm van het "sponsor plan” wat wij afkorten tot KSP en OSP (Kindersponsorplan en Oudersponsorplan).

Elk deel bestaat uit een “Ouder” of “Kinder” gesponsorde man of vrouw en een sponsor persoon of familie uit Nederland. Beiden krijgen een uniek sponsornummer toegevoegd zodat er geen persoon of naamsverwisseling kan plaats vinden. U kunt al vanaf 20 euro per maand iemand sponsoren.

Alle ontvangen gelden, komen dan ook altijd rechtstreeks ten goede aan de sponsor personen in Roemenië. Daarvan blijft geen cent hangen en wordt ook geen euro voor andere doeleinden gebruikt. Zelfs het hele transport gebeuren (een dure zaak) wordt uit andere middelen gefinancierd..

Elke maand wordt het vastgestelde bedrag overgemaakt naar onze vertegenwoordiger in Nusfalau / Simleu, ds. Pal Szekrényes, predikant van een Baptisten gemeente daar. Hij zorgt voor de afdracht aan de te sponsorende personen.

Van de afdracht worden betaal lijsten bijgehouden en door onze penningmeester periodiek gecontroleerd.

Eenmaal per jaar worden alle sponsor gezinnen in Roemenië bezocht door een afvaardiging van onze stichting. De situatie wordt dan ter plekke bekeken, beoordeeld en besproken. Op hun beurt doen zij hiervan verslag aan het bestuur van de stichting.

Ook kunnen via deze bezoeken speciale verzoeken komen voor kleding en/of goederen. Deze worden zoveel mogelijk gehonoreerd en met het eerst volgende transport meegezonden.

201401083043